خط مشی مدیریت یکپارچه

خط مشی مدیریت یکپارچه شرکت پترو گوهر آریا

شرکت پترو گوهر آریا ارائه دهنده خدمات مهندسی ،ساخت و تامین کالا و تجهیزات و اجرا و نصب و راه اندازی پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اهداف خود ارتقاء کیفیت خدمات ، حفظ و حراست از محیط زیست ، صیانت از نیروی انسانی ، طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریتی یکپارچه بر مبنای استانداردهای

ISO/TS 29001:2010،ISO 9001:2008 ،   ISO 14001:2004، 18001:2007 OHSAS و HSE-MS

مدنظر دارد.

در این خصوص  شرکت رئوس خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه  خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :

  • تعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات شغلی در جهت ایجاد محیطی سبز و ایمن
  • تعهد به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم ، فرآیندها و خدمات قابل ارائه
  • شناسايي و درك صحيح نيازها و انتظارات كارفرما به منظور استمرار همكاری هاي جاري و جذب كارهاي جديد
  • فراهم آوردن نظام آموزشی و انگیزشی به منظور افزايش سطح مهارت کارکنان و مشاركت آنها در جهت بهبود مداوم فعالیتهای سازمان،

از آنجائیکه دستیابی به اهداف یاد شده مستلزم استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پویا و موثری می باشد، لذا  استاندارد مدیریت یکپارچه، به عنوان الگو برگزیده شده و به نماینده مدیریت مسئولیت داده می شود تا سیستم مدیریت یکپارچه را آنگونه که در نظامنامه مدیریت یکپارچه پیش بینی شده است طرح ریزی، اجرا، پایش و بازنگری نموده و تغییرات لازم را در آن اعمال کند.

اینجانب با تعهد و اعتقاد کامل به مفاد این خط مشی ، کلیه منابع سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را جهت استقرار مناسب این سیستم فراهم نموده و از کلیه کارکنان درک و اجرای مفاد این خط مشی را با هدف توسعه پایدار در کلیه شئونات کاری خواهانم .